Apibendrinimai, ataskaitos

Šeimoje, šeimynoje ar socialinės globos įstaigoje globojamo (rūpinamo) vaiko, kuriam skirta minimali (-os) ar vidutinė priežiūros priemonė (-s) situacijos apžvalga (šiuo metu atnaujinama)

2018 m. kovo 21 d.

Apibendrinimas dėl vaikų, likusių be tėvų globos, parengimo įvaikinimui ir išleidimo pas įtėvius
2016 m. gruodžio 7 d. Nr. S-5981

Savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrių apklausos apie rengiamas ir (ar) įgyvendinamas priemones, skirtas vaiko teisių apsaugos pažeidimų prevencijai, ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo apibendrinimas
2016 m. spalio 14 d. Nr. 6-547

Susitikimo su Prienų r., Marijampolės, Šakių r., Kaišiadorių r., Kazlų Rūdos ir Birštono savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrių specialistų globos (rūpybos) priežiūros vykdymo klausimais ataskaita
2016 m. balandžio 25 d. Nr. 6-187

Vaiko gerovės srityje dirbančių specialistų apklausos dėl globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo skatinimo 2015 metų rezultatų apibendrinimas
2016 m. sausio 6 d. Nr. 6-4

Susitikimo su Ukmergės, Utenos, Zarasų, Anykščių, Širvintų ir Švenčionių rajonų savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrių specialistais laikinosios globos (rūpybos) organizavimo klausimais ataskaita
2015-12-31 Nr. 6-585

Savivaldybėse skiriamos papildomos finansinės paramos globėjams (rūpintojams) apklausos rezultatų apibendrinimas
2015-12-31 Nr. 6-579

Paslaugų, teikiamų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių šeimoms, infrastruktūros Lietuvoje analizė 
2006 m.  

Socialinių paslaugų, teikiamų socialinės rizikos šeimoms, infrastruktūra savivaldybėse 
2006-07-01

Žemiau pateikiama informacija apie apskričių institucijas, teikiančias socialines paslaugas socialinės rizikos šeimose augantiems ir tėvų globos netekusiems vaikams

Alytaus apskritis 
2006-12-31 

Kauno apskritis 
2006-12-31

Klaipėdos apskritis
2006-12-31 

Marijampolės apskritis 
2006-12-31

Panevėžio apskritis 
2006-12-31 

Šiaulių apskritis
2006-12-31

Tauragės apskritis 
2006-12-31 

Telšių apskritis 
2006-12-31

Utenos apskritis
2006 m.

Vilniaus apskritis 
2006-01-01 

Vaikų globos institucijose augantiems vaikams skiriami kišenpinigiai 
2006-08-19

Apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotą tyrimą dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų veiksmų
2006-05-18

Dėl situacijos Prienų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyboje ir papildomos informacijos apie vaikų V.G, R.G. ir G.G. gyvenimo sąlygas 
2006-05-09

Savivaldybių Vaiko teisių apsaugos tarnybose dirbančių darbuotojų ir valstybės tarnautojų kaita ir vertinimas 2005 metais, naudojamos administracinės ir kitų paskirčių patalpos
2005 m.  

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus apibendrinimai ir tyrimai
2005–2011 m.

X