Projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“

 

  1. Akvilė Petrikė 
  2.  
  3. Vyriausioji specialistė
  4. Tel.
  5. El. p.: akvile.petrike@vaikoteises.lt
X