Globa

„Globa-dovana“

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (toliau – Tarnyba) nuo 2014 m. gegužės 2 d. vykdo socialinę-informacinę akciją „Vaiko globa – neįkainojama dovana“. Akcijos tikslas – kuo plačiau skleidžiant informaciją apie likusių be tėvų globos vaikų globą (rūpybą) ir įvaikinimą bei šeimų galimybes priimti į savo namus šiuos vaikus, atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad vaiko globa yra neįkainojama dovana ne tik vaikui, bet ir jį globojančiam suaugusiajam, visuomenei bei valstybei. 

Tarnyba, siekdama minėto tikslo, 2014–2016 m. įvairiuose renginiuose naudojo stendą „Vaiko globa – neįkainojama dovana“ – mėlyną, papuoštą geltonu kaspinu dėžę, primenančią išpakuojamą dovaną. Prie stendo Tarnybos specialistai švenčių, susitikimų, parodų dalyvius ir svečius supažindino su vaiko globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo aktualijomis bei galimybėmis priimti be tėvų globos likusius vaikus į šeimą, dalijo lankstinukus, knygų skirtukus, magnetukus, kalendoriukus, kuriuose pateikta informacija apie globą (rūpybą) šeimoje ir įvaikinimą, bei akcijos atributika papuoštus balionus ir saldainius. 

Taip pat Tarnyba nuo 2015 m. inicijuoja ir kviečia miestų bei rajonų savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrius švenčių ir kitų renginių metu, esant galimybėms, naudoti Tarnybos turimą mobilų informacinį stendą „Vaiko globa – neįkainojama dovana“.

2015 m. šis stendas pabuvojo Zarasuose, Kazlų Rūdoje, Lazdijuose, Švenčionyse ir Rokiškyje.

2016 m. mobilus informacinis stendas panaudotas šešiolikoje renginių, įvykusių savivaldybėse ir joms pavaldžiose įstaigose: Druskininkų savivaldybės, Gargždų, Jurbarko, Palangos ir Šiaulių miesto socialinių paslaugų centrų, Vaikų ir paauglių socialinio centro, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro, „Žiburio” labdaros ir paramos fondo, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų bei Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems surengtuose susitikimuose, šventėse ir kitur.  

2017 m. „Vaiko globa – neįkainojama dovana“ atkreipė žmonių dėmesį ir juos informavo Kaišiadorių rajone, Marijampolėje, Molėtuose, Palangoje ir Vilniaus rajone. 

Filmas apie socialinės-informacinės akcijos „Vaiko globa – neįkainojama dovana“ kelionę po Lietuvą

DAUGIAU APIE VAIKO GLOBĄ ŠEIMOJE

DAUGIAU APIE ĮVAIKINIMĄ

X